Дорожный контроль | ФОРУМ - ГАИ - ВИДЕО - ФОТО
http://roadcontrol.org.ua/forum/

касу 171 ч.2 сообща ищем кряк
http://roadcontrol.org.ua/forum/viewtopic.php?f=57&t=3944
Страница 3 из 11

Автор:  kam [ 28 мар 2011, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

это ты порадовал, благодарю!

будет время, выложу как я это планировал изначально,по заготовке, в сжатой форме.

Автор:  kam [ 28 мар 2011, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Закон для всех писал(а):
Голові 0000000000000 районного суду 00000000000 області

Позивач:
0000000000000
0000000000000
0000000000000

Відповідач:
00000000000000
00000000000000
00000000000000КЛОПОТАННЯ

про відновлення прав громадян на оскарження судових рішень.


Згідно статті 49 КАСУ та ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання.

25 січня 2011 року стосовно мене складено протокол № АХ1 №000000 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.122 КУпАП та винесена постанова серії АХ1 № 000000 про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. Постанова була оскаржена мною в _______________ суді ___________________ області.

17 березня 2011 року _________ районний суд ________ області розглянувши справу за адміністративним позовом _______________ до ІОДР ВДАІ ________________ ______________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні адміністративного позову _______________ до ІОДР ВДАІ ________________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення – відмовити.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, КАСУ доповнено статтєю такого змісту:

Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу
рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення
до адміністративної відповідальності

2. Рішення місцевого загального суду як адміністративного
суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної
відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.

Таким чином рішення загального суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Відтепер це вимога закону. Але ця вимога не відповідає Конституції України тому, що звужує права громадян на оскарження судових рішень. У старій редакції даного закону громадянину були надані права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень як у загальному суді, так і у апеляційній та касаційних судах з метою поновлення своїх прав.
Відповідно до ст.8 Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Відповідно ч.2 ст.22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно ст. 64 Конституції України права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Але ні тих ні інших обставин на даний час не існує.
Тому конституційних підстав для звуження обьему прав громадян на оскарження судових рішень на апеляційній та касаційні стадії – не існує.

Згідно ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.


Згідно з п.2 Постанови ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ N 9 від 01.11.96
"Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя",-
Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при
розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.


На підставі Конституції України, ст.133 КАСУ, заявляю клопотання про припинення дії постанови від 17 березня 2011 року _____________ районного суду по справі ____________, до вирішення питання та винесення ухвали до ВСУ про порушення перед КСУ питання про відповідність статті 171-2 КАСУ Конституції України в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, щодо оскарження рішень місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.«_______»_________________2011 р. Иванов И.И.

Автор:  Закон для всех [ 29 мар 2011, 07:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Цитата:
Згідно з п.2 Постанови ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ N 9 від 01.11.96
"Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя",-
Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при
розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.


Повтор...

Автор:  Закон для всех [ 07 апр 2011, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Закон для всех писал(а):
Голові 0000000000000 районного суду 00000000000 області

Позивач:
0000000000000
0000000000000
0000000000000

Відповідач:
00000000000000
00000000000000
00000000000000КЛОПОТАННЯ

про відновлення прав громадян на оскарження судових рішень.


Згідно статті 49 КАСУ та ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання.

25 січня 2011 року стосовно мене складено протокол № АХ1 №000000 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.122 КУпАП та винесена постанова серії АХ1 № 000000 про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. Постанова була оскаржена мною в _______________ суді ___________________ області.

17 березня 2011 року _________ районний суд ________ області розглянувши справу за адміністративним позовом _______________ до ІОДР ВДАІ ________________ ______________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні адміністративного позову _______________ до ІОДР ВДАІ ________________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення – відмовити.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, КАСУ доповнено статтєю такого змісту:

Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу
рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення
до адміністративної відповідальності

2. Рішення місцевого загального суду як адміністративного
суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної
відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.

Таким чином рішення загального суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Відтепер це вимога закону. Але ця вимога не відповідає Конституції України тому, що звужує права громадян на оскарження судових рішень. У старій редакції даного закону громадянину були надані права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень як у загальному суді, так і у апеляційній та касаційних судах з метою поновлення своїх прав.
Відповідно до ст.8 Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Відповідно ч.2 ст.22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Згідно ст. 64 Конституції України права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Але ні тих ні інших обставин на даний час не існує.
Тому конституційних підстав для звуження обьему прав громадян на оскарження судових рішень на апеляційній та касаційні стадії – не існує.

Згідно ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.


На підставі Конституції України, заявляю клопотання про припинення дії постанови від 17 березня 2011 року _____________ районного суду по справі ____________, до вирішення питання та винесення ухвали до ВСУ про порушення перед КСУ питання про відповідність статті 171-2 КАСУ Конституції України в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, щодо оскарження рішень місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.


«_______»_________________2011 р. Иванов И.И.И вот ответ...


Изображение

Автор:  aktivist [ 07 апр 2011, 17:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

так це щож виходить,з огляду на це рішення,що таке клопотання треба подавати до початку розгляду справи судом? :roll:
парадокс якийсь :?

Автор:  kam [ 07 апр 2011, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

не до, а в стадии рассмотрения.

а про КСУ пишут потому что больше ничего умнее не пришло в голову.

для тех кто на бронепоезде жирно выделять-

Згідно з п.2 Постанови ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ N 9 від 01.11.96
"Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя",-
Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при
розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.

У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.

Автор:  aktivist [ 08 апр 2011, 00:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

kam писал(а):
не до, а в стадии рассмотрения.

а про КСУ пишут потому что больше ничего умнее не пришло в голову.


згоден,тепер можливо його можна буде подавати в процесі розгляду справи,але ж в попередній редакції було написано:

КЛОПОТАННЯ

про відновлення прав громадян на оскарження судових рішень.


Згідно статті 49 КАСУ та ч.1 ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання.

25 січня 2011 року стосовно мене складено протокол № АХ1 №000000 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст.122 КУпАП та винесена постанова серії АХ1 № 000000 про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн. Постанова була оскаржена мною в _______________ суді ___________________ області.

17 березня 2011 року _________ районний суд ________ області розглянувши справу за адміністративним позовом _______________ до ІОДР ВДАІ ________________ ______________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні адміністративного позову _______________ до ІОДР ВДАІ ________________________________________________________________ про скасування постанови серії АХ1 № 000000 від 25 січня 2011 року по справі про адміністративне правопорушення – відмовити.
Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.тому тепер напевно треба зробить нову редакцію клопотання?

Автор:  makssav [ 08 апр 2011, 09:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Вставлю свои 5 копеек. Нужно подавать апелляцию и ссылаться на вышеуказанные статьи. В апеляционном суде происходит именно расмотрение дела. Поэтому во время рассмотрения дела они обязаны руководствоваться нормами Конституции как вышестоящего акта.

Автор:  kam [ 08 апр 2011, 11:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

побольше бы могущих и желающих свои 5 копеек вносили бы, толку больше было бы
да в судах откатать ............................

в результате пока больше только............быспасибо всем, кто , думает, вникает и старается помочь общему делу!


заготовка имеется
первые шаги есть.
двигаемся дальше!?

Автор:  kam [ 08 май 2011, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

......................Мы продолжаем бороться – подали апелляцию в Донецкий апелляционный административный суд с требованием обратиться в порядке ч.5 ст.9 КАС Украины в Конституционный Суд Украины насчет неконституционности нормы ч.2 ст. 171-2 КАС Украины. А именно ограничения в нарушение ст. 22 Конституции Украины ранее имевшегося права на апелляционное и кассационное обжалование по такой категории дел при внесении изменений в законы.

http://creative.usr.lg.ua/2011/02/25/al ... hhaet.html


http://bmwua.net/saiphorum/index.php?ac ... pic=3547.0

Автор:  Закон для всех [ 08 май 2011, 11:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Ничего не пойму - одни применяют норму ч.2 ст. 171-2 КАС, другие нет - http://reyestr.court.gov.ua/Review/14917075

Автор:  kam [ 08 май 2011, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

http://reyestr.court.gov.ua/Review/14917075

тут все понятно. постановление вынесено судом, обжалуется как и ранее.

Автор:  Закон для всех [ 08 май 2011, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Прошу прощения - тормознул...

Автор:  kam [ 08 май 2011, 19:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

не проси , жизнь такая.
заглядываеш сюда и на том спасибо.

Автор:  kam [ 11 май 2011, 18:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: касу 171 ч.2 сообща ищем кряк

Критикуйте, еще один вариант, продолжение следует..........
Голові_______________________ суду
_________________________ області

Позивач:
_________________________________
_________________________________

Відповідач:
________________________________
________________________________КЛОПОТАННЯ

Про внесення подання до ВСУ про порушення перед КСУ питання про відповідність статті 171-2 КАСУ Конституції України в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, щодо оскарження рішень місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності, та припинення дії адміністративної постанови до вирішення питання по суті.

Згідно статті 49 КАСУ та ст.268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право заявляти клопотання.
Згідно ст. 133 КАСУ Клопотання осіб, які беруть участь у справі, вирішуються судом негайно після того, як буде заслухана думка інших присутніх у судовому засіданні осіб, які беруть участь у справі, про що постановляється ухвала. Ухвала суду про відмову в задоволенні клопотання не перешкоджає повторному його заявленню протягом судового розгляду справи.

____ ______ 2011 року стосовно мене був складений протокол серії___ №__________ про вчинення адміністративного правопорушення,відповідальність за яке передбачена ч.2 ст.122 КУпАП , та винесена постанова серії ______ № ________ про накладення у відношенні мене адміністративного стягнення у вигляді штрафу в розмірі 510 грн.
Постанова, оскаржена мною у _______________ суд ___________________ області.

____ травня 2011 року _________ міський суд ________ області розглянувши справу за адміністративним позовом _______________ до ІОДР ВДАІ ________________ ______________________________________________________________ про скасування постанови серії ____ № ________ від ___ ________ 2011 року по справі про адміністративне правопорушення
П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні адміністративного позову _______________ до ІОДР ВДАІ ________________________________________________________________ про скасування постанови серії ____ № _______ від ___ _________ 2011 року по справі про адміністративне правопорушення – відмовити.
Також у судовому рішенні вказано що постанова оскарженню не підлягає.

Погодитись з даним судовим рішенням не можливо з наступних підстав.
Суд виходив з того що, законом N 2453-VI від 07.07.2010, КАСУ доповнено статтєю такого змісту:
Стаття 171-2. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів
владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності

2. Рішення місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності є остаточним і оскарженню не підлягає.
Суд вважав що, рішення загального суду є остаточним і оскарженню не підлягає.

Але ця вимога не відповідає Конституції України тому, що звужує права громадян на оскарження судових рішень.
У старій редакції даного закону громадянину були надані права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень як у загальному суді, так і у апеляційній та касаційних судах з метою поновлення своїх прав.
Відповідно до ст.8, Конституція України, має найвищу юридичну силу.
Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Відповідно ч.2 ст.22 Конституції України при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Згідно ст. 64 Конституції України права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Але ні тих ні інших обставин на даний час не існує.
Тому конституційних підстав для звуження обьему прав громадян на оскарження судових рішень на апеляційній та касаційні стадії – не існує.

Згідно ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Тому виникає факт невизначенності
У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.
Згідно з Ст. 7 КАСУ Принципи адміністративного судочинства
1. Принципами здійснення правосуддя в адміністративних судах
є: 1) верховенство права;
Згідно з Ст. 9КАСУ . Законність
1. Суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого:
1) суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України,
5) У разі виникнення в суду сумніву під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України ( 254к/96-ВР ), вирішення питання про конституційність
якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта.

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
( П О С Т А Н О В А N 9 від 01.11.96)
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя»
П.1 Виходячи з принципу верховенства права та гарантування Конституцією судового захисту конституційних прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ.
П. 2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй.
У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати
перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів.
Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядної інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.
Виходячи зі змісту Конституції України, Постанови ПВС України N 9 від 01.11.96 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» , та з вищенаведеного : - судове рішення ухвалюється від імені України та не може ґрунтуватися на законі не відповідаючому Конституції України у частині звуження прав громадян на апеляційне оскарження судових рішень місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.
На підставі Конституції України, Постанови ПВС України N 9 від 01.11.96 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя», статті 49, ст. 133 КАСУ та ст.268 КУпАП,
заявляю клопотання

про припинення дії постанови від 17 березня 2011 року _____________ районного суду по справі ____________, до вирішення питання про внесення подання до ВСУ про порушення перед КСУ питання про відповідність статті 171-2 КАСУ Конституції України в частині звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, щодо оскарження рішень місцевого загального суду як адміністративного суду у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.


«_______»_________________2011 р. Янукович В.Ф.

Страница 3 из 11 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/