Полиция Киева не составляла протокол на Суркиса за "мигалки". Копия протокола